Wet- en regelgeving

Milieu Compact volgt met aandacht de ontwikkelingen op het gebied van de wet- en
regelgeving. Dit gebeurt in een aparte rubriek. Gezien het belang van de Omgevingswet krijgt
alles wat met deze megawet van doen heeft in een aparte rubriek aandacht.

En wist u dat de Milieuwegwijzer 2020 uit is?

De Milieuwegwijzer behandelt, net als een woordenboek doet voor taal, alfabetisch alle relevante milieubegrippen. Door deze aanpak is de e-pub een handzaam hulpmiddel voor milieuprofessionals, of men nu werkzaam is bij de overheid, het bedrijfsleven of een adviesbureau.

De e-pub kost € 49,95 (inclusief btw) en speciaal om kennis te maken met deze vraagbaak zijn de index en de eerste drie hoofdstukken gratis in te zien: mail 'Kennismakingsversie Milieuwegwijzer' naar: redactie@milieu-magazine.nl