Rechtspraak

Wat er kan, mag en moet op milieugebied is vastgelegd in wet- en regelgeving. Maar in de praktijk van alledag stuiten de overheidsrichtlijnen regelmatig op bezwaren.

Appellanten kunnen hun disputen voorleggen aan de bestuursrechters bij de rechtbanken en aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Van de uitspraken van deze colleges gaat rechtskracht uit en daarom is het belangrijk op de hoogte te zijn van de uitspraken en de ontwikkelingen daarin op de voet te volgen. Vandaar dat Milieu Compact, in samengevatte vorm en met vermelding van de dossiernummers, uitvoerig bericht over recente uitspraken van de rechtbanken en de Afdeling.