Europa

Europees milieunieuws krijgt relatief weinig aandacht in Nederland: nationaal en in iets mindere mate internationaal milieunieuws domineert in de media. Opmerkelijk, aangezien het leeuwendeel van ons milieubeleid rechtstreeks verband heeft met de Europese wet- en regelgeving.

Om die reden volgt MilieuCompact nauwgezet de voortgang van de Europese milieuwet- en regelgeving. Ieder nummer vat in de rubriek ‘Europa’ het belangrijkste Europese milieunieuws samen. 

U kunt online kennismaken met een recent nummer van Milieu Compact.