Wet- en regelgeving

Milieu Compact volgt met aandacht de ontwikkelingen op het gebied van de wet- en regelgeving. Dit gebeurt in een aparte rubriek. Gezien het belang van de Omgevingswet krijgt alles wat met deze megawet vandoen heeft in een aparte rubriek aandacht.

Daarnaast bevat ieder nummer in tabelvorm een overzicht van  de  voortgang van de nationale milieuwetgeving. Via de tweewekelijkse tabel bent u in één oogopslag geïnformeerd over de voortgang van onder meer de voortgang van de Omgevingswet, de Wet milieubeheer, de Meststoffenwet en de Klimaatwet. Tegelijkertijd biedt de tabel een goed overzicht van welke milieuwetgeving in behandeling is tot het moment van publicatie in het Staatsblad en de datum van inwerkingtreding.

Uw redacteur
De voortgang van de Nederlandse wetgeving in Milieu Compact wordt verzorgd door Jan van den Broek,senior-adviseur Omgevingsrecht VNO-NCW