Maurits Groen: Zo compact!

Maurits Groen: Zo compact!

Maurits Groen, directeur Communicatiebureau MGMC, fungeert als inspirator, motivator, netwerker en initiator van diverse duurzame coalities. als geen ander heeft hij...

Steden brengen ommekeer binnen bereik

Steden brengen ommekeer binnen bereik

Stedelijke gebieden zijn bij uitstek geschikt om het voortouw te nemen in de transitie naar een duurzame energievoorziening en circulaire economie. Dit schrijft...

Vijftig tinten groei

Vijftig tinten groei

Sinds enige jaren is het begrip ‘groene groei’ in opkomst. De suggestie is hoopvol: economie en milieu kunnen elkaar versterken. Wil dit begrip...

Transitiedenken actueler dan ooit

Transitiedenken actueler dan ooit

Rond het NMP4, waarin transitiemanagement was opgenomen als nieuwe beleidsfilosofie ontstond gelijk een levendige discussie. Inmiddels is...

Grote milieuopgaven ontberen sturende overheid

Grote milieuopgaven ontberen sturende overheid

Het kabinet legt het lot van het milieu in handen van de koplopers in de energetische samenleving. In zijn terugtrekkende beweging maakt de overheid zich wel erg...

Circulaire economie nog nauwelijks geagendeerd

Circulaire economie nog nauwelijks geagendeerd

De omwenteling naar een circulaire economie is gigantische opgave die zich laat vergelijken met het klimaatvraagstuk. Geen sinecure dus. Te meer daar het beleid zich...

Benoem minister van Financien tot nieuwe probleemeigenaar milieubeleid

Benoem minister van Financien tot nieuwe probleemeigenaar milieubeleid

Eigenlijk moeten we ophouden met milieubeleid ontwikkelen via de DG-milieu of staatssecretaris. De nieuwe probleemeigenaar zou de minister van Financiën moeten...

[1]    «    5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11    »    [11]

Zo compact!


Zo compact!

Maurits Groen, directeur Communicatiebureau MGMC, fungeert als inspirator, motivator, netwerker en initiator van diverse duurzame coalities. als geen ander heeft hij de meerwaarde van Milieu Compact leren waarderen.

Lees verder >