Grote milieuopgaven ontberen sturende overheid

Grote milieuopgaven ontberen sturende overheid

Het kabinet legt het lot van het milieu in handen van de koplopers in de energetische samenleving. In zijn terugtrekkende beweging maakt de overheid zich wel erg...

Circulaire economie nog nauwelijks geagendeerd

Circulaire economie nog nauwelijks geagendeerd

De omwenteling naar een circulaire economie is gigantische opgave die zich laat vergelijken met het klimaatvraagstuk. Geen sinecure dus. Te meer daar het beleid zich...

Benoem minister van Financien tot nieuwe probleemeigenaar milieubeleid

Benoem minister van Financien tot nieuwe probleemeigenaar milieubeleid

Eigenlijk moeten we ophouden met milieubeleid ontwikkelen via de DG-milieu of staatssecretaris. De nieuwe probleemeigenaar zou de minister van Financiën moeten...

Stop met pappen en nathouden

Stop met pappen en nathouden

Maurits Groen dringt aan op forse aanscherping milieubeleid Snelle en drastische actie is noodzakelijk om het tij van klimaatverandering, ontwrichting van...

Beleid nodig voor schaarse minerale grondstoffen

Beleid nodig voor schaarse minerale grondstoffen

Als het gebruik van minerale grondstoffen exponentieel blijft stijgen, dan zullen een aantal van deze stoffen nog deze eeuw uitgeput raken. Om dit te voorkomen, zal...

Prioriteiten voor aangescherpt klimaatbeleid

Prioriteiten voor aangescherpt klimaatbeleid

Het Rijk heeft moeite een juiste rol te spelen bij de aanpak van het klimaatprobleem. Het is tijd voor een nieuw relevant, concreet en inspirerend verhaal. Als opmaat...

Overzicht planning Omgevingswet

Overzicht planning Omgevingswet

De Omgevingswet betekent een grote verandering in het omgevingsrecht. Inmiddels ligt het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer en heeft minister Schultz de verdere route...

[1]    «    5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11    »    [11]

Zo compact!


Zo compact!

Maurits Groen, directeur Communicatiebureau MGMC, fungeert als inspirator, motivator, netwerker en initiator van diverse duurzame coalities. als geen ander heeft hij de meerwaarde van Milieu Compact leren waarderen.

Lees verder >